19 Temmuz 2017 Çarşamba

Sınıfa teknolojiyi getirmekten daha önemli sorunlar var

Sınıfa daha gelişmiş teknolojileri getirmekten, derse teknolojiyi entegre etmekten daha önemli sorunlar var. Öğrenciler okuma alışkanlığı kazanmadıktan, bir tek paragraf yazıyı bile doğru dürüst yazamadıktan, eleştirel düşünemedikten, sorgulayıcı bir tutum geliştiremedikten, kendi ayakları üzerine basan, ülke ve dünya sorunları üzerine düşünen ve bağımsız kararlar alabilen bireyler olamadıktan, haksızlıklara bireysel ve örgütlü tepki göstermeyi öğrenemedikten sonra, alsınlar ellerine tabletleri ya da akıllı telefonları, parmaklarıyla kaydırıp dursunlar, neye yarar! Ellerinde en gelişmiş teknolojik aletlere sahip olan, ama Dostoyevski'yi, Platon'u, Gülten Akın'ı, Leyla Gencer'i, Mengü Ertel'i ve daha nice değerli insanları ve onların yapıtlarını bilmeyen ve onların ürettikleri zenginlikleri bilmediği için onların yapıtlarıyla kişiliğine bir şeyler katmamış öğrencilerle, doğası-çevresi, hatta dahası insanları katledilen bir ortamda bunlar üzerine kafa yormayan, sanata-edebiyata değer vermeyen, tiyatroya-operaya-baleye-sinemaya gitmeyen, heykelden ve resimden ise tümüyle bihaber olan, hayatında hiç müze-sanat galerisi görmemiş öğrencilerle nasıl bir gelecek oluşturabiliriz ve nasıl uygar bir ülke olabiliriz? Öğretmenler olarak, teknoloji üzerine kafa yorduğumuz kadar, hatta ondan daha çok bunlar üzerine düşünmemiz gerekmiyor mu? İşimize yarayacak aletler üzerine düşündüğümüz kadar, içimize yarayacak bir şeyler üzerine de düşünmemiz gerekmiyor mu?
20 Mayıs 2017

Hiç yorum yok: