1 Ekim 2015 Perşembe

Öğretmen adayları için 15 kitap önerisi

1) "Etkili Öğrenme ve Öğretme" (Kamile Ün Açıkgöz, Biliş Yayıncılık)
2) "Aktif Öğrenme" (Kamile Ün Açıkgöz, Biliş Yayıncılık)
3) "Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?" (Server Tanilli, Cumhuriyet Kitapları)
4) "Osmanlı'dan Günümüze Eğitim Tarihi" (Necdet Sakaoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları)
5) "Çocuk Ruh Sağlığı" (Atalay Yörükoğlu, Özgür Yayıncılık)
6) "Ezilenlerin Pedagojisi" (Paulo Freire, Ayrıntı Yayınları)
7) "Gençlik Çağı: Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar" (Atalay Yörükoğlu, Özgür Yayıncılık)
8) "Kaliteli Eğitimde Öğretmen" (William Glasser, Beyaz Yayıncılık)
9) "Duygusal Zeka" (Daniel Goleman, Varlık Bilim Yayınları)
10) "Emile ya da Eğitim Üzerine" (J. J. Rousseau, İş Bankası Kültür Yayınları) 
11) "İnsan ve Kültür" (Bozkurt Güvenç, Boyut Yayıncılık)
12) "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" (Yaşar Baykul-M. Fuat Turgut, Pegem Akademi Yayıncılık)
13) "Bir Bilim Adamının Romanı" (Oğuz Atay, İletişim Yayınları) 
14) "Şimdiki Çocuklar Harika" (Aziz Nesin, Nesin Yayıncılık)
15) "İletişim Çatışmaları ve Empati" (Üstün Dökmen, Remzi Yayınları)