25 Mayıs 2012 Cuma

Tez konusu arayanlara bir öneri

Tez konusu arayanlar aşağıdaki araştırma problemini yanıtlayabilirler:

Kafa tokuşturarak selamlaşma ile bir kolu dışarı sarkık biçimde araç kullanma, gece açık havada far yerine sis lambalarını yakma ya da renkli far kullanma (mavi, sarı, vd.) arasında bireylerin yaşına, eğitim durumuna, cinsiyetine, cibilliyetine ve siyasal eğilimine göre anlamlı ilişkiler var mıdır?
Probleme daha çok değişken katılabilir de, araştırmacı olarak mütevazı olup sınırlamak gerek. Diğer değişkenlere de sonraki araştırmacılar bakar artık.  Alt problemleri yazmadım; bilimsel yöntemi bilenler, problemden kolayca onları da çıkarabilirler.
Veri toplama araçları: Yapılandırılmış gözlem formu, anket ve yapılandırılmış görüşme formu.
Kullanılacak istatistiksel teknikler: Aritmetik ortalama, Frekans, Yüzde, Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı. 

Hiç yorum yok: