16 Şubat 2010 Salı

John Keats ile Nazım Hikmet'in birer şiiri üzerine...

John Keats, 1819 yılında yazdığı "Ode On A Grecian Urn" adlı şiirinin iki dizesinde şöyle diyor: 


Heard melodies are sweet, but those unheard
    Are sweeter: therefore, ye soft pipes, play on; Yani, 


İşitilmiş melodiler güzeldir, ama işitilmemiş olanlar
   Daha güzeldir: o yüzden, siz yumuşak flütler, çalmaya devam edin
 gibi bir çevirisi olabilir (alternatif çeviriler de yapılabilir). Şiirin tamamını http://englishhistory.net/keats/poetry/odeonagrecianurn.html adresinde görebilirsiniz. 


Nazım Hikmet, 1945 yılında yazdığı şiirde şöyle diyor: 


En güzel deniz:
    henüz gidilmemiş olanıdır.
En güzel çocuk:
    henüz büyümedi.
En güzel günlerimiz:
    henüz yaşamadıklarımız.
Ve sana söylemek istediğim en güzel söz:
    henüz söylemiş olduğum sözdür... İki şiir arasındaki benzerlik ilginç, değil mi?