26 Kasım 2006 Pazar

Bugün sağlık politikasına karşı eylem vardı


Bugün, hükümetin sağlık politikasına, sağlık ocaklarını kapatmak istemesine karşı eylem vardı. Ocak 2007'den başlayarak sağlık ocakları artık hizmet vermeyecek. Onun yerine, reçete yazdığı her hasta için prim alacak olan aile hekimi devreye girecek. Tabii prim alacak olan aile hekimi, hastayı niye bir üst sağlık birimine sevk etsin? Reçete yazmayıp da sevk ederse, prim alamayacak çünkü. Ayrıca yeni yasa, hastanın sağlık hizmetleri için para ödemesini de getiriyor. Sevksiz hastaneye giden hasta, her türlü hizmet için para ödeyecek. Sağlığın bir hizmet değil, hayvan ya da insan her türlü canlı için bir hak olduğunu, yoksul ya da varsıl herkesin eşit ve parasız sağlık hizmetinden yararlanması gerektiğini giderek unutuyoruz. İnsanlığımızdan çıkıyoruz yani. Bugün protesto eylemine katıldım. Bir sonuç getirmeyeceğini bilerek. Çünkü gelen az. O nedenle gelmeyen herkes sorumlu bence. Ama sonuç alınmasa bile doğru olanı yapmak gerektiğini, haksızlıklara karşı her zaman her yerde, her koşulda tepki göstermek gerektiğini de bilerek tabii.
Fotoğrafta görüldüğü gibi, bugünkü eyleme, görme engelliler de katıldı. Onlar gelen sağlık sorununu görüp geldi ve tepkilerini gösterdiler. Gözü görenlerin çoğu ise bu sorunu görmüyor. Görmek için sağlığı yitirmek, dara düşmek mi gerekiyor?

Hiç yorum yok: